เราดำเนินการแยกประเทศตามที่บริษัทต้องการจัดจ้างอย่างชัดเจนเช่น "คนไทย" "คนพม่า" "คนเวียดนาม" "คนอินโดนีเซีย" โดยไม่ได้เหมารวมเพียงแค่ว่า "ชาวต่างชาติ" ดังนั้นการจับคู่ระหว่างผู้ใช้บริการและบริษัทจะไม่มีการผิดพลาด ตรงกับความต้องการอย่างแม่นยำ

หลังจากการแนะนำบริษัทแล้ว พนักงานประจำบริษัทของเราจะช่วยดูแลให้ความช่วยเหลือ
-ให้คำปรึกษาและช่วยตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่า
-หลังจากเข้าทำงานแล้วจะมีการจัดอบรมมารยาทธุรกิจญี่ปุ่นให้เดือนละ 2 ครั้งเป็นเวลา 3 เดือน

บริษัท โกเวล จำกัด บริษัทบริการงานล่าม-แปลด้านภาษาแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น มีเจ้าหน้าที่งานล่ามและงานแปลภาษาแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 4 ภาษา ในสังกัดรวมทั้งหมดที่ทั้งอยู่ภายในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศถึง 700 คน มีผลงานที่ได้ร่วมงานกับบริษัทต่างๆ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 2000 แห่ง
อีกทั้ง ยังมีสาขาในไทยและพม่า ที่สำนักงานใหญ่ญี่ปุ่นก็มีเจ้าหน้าที่แต่ละเจ้าของภาษาประจำให้บริการอยู่จึงทำให้สามารถดำเนินการให้ได้อย่างรวดเร็ว

ชื่อ-สกุลจำเป็น
เพศจำเป็น
วันเดือนปีเกิดจำเป็น
วันที่
เดือน
ปี
ประเทศถิ่นกำเนิดจำเป็น
อีเมลติดต่อจำเป็น
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
ผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น
ประวัติการทำงาน
ประเภทงานที่ประสงค์
ตำแหน่งงานที่คาดหวังจะได้รับว่าจ้าง
เขตพื้นที่ประสงค์จะเข้าทำงาน

ใบประกาศรับรองความสามารถอื่นๆ